fbpx
Μακρυγιάννη 49Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη  Τηλ: +30.2310 604 414
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό MBA
Πτυχιο αναγνωρισμενο απο το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών και η επανάσταση που φέρνει η εξ αποστάσεως μάθηση μέσω του διαδικτύου, είναι πλέον αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου κόσμου. Μετά από την γραφή και την τυπογραφία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει πλέον εδραιωθεί ως το ‘τρίτο κύμα’ εξέλιξης στην εκπαίδευση. Όπως πολλοί μελετητές υποστηρίζουν, η μέθοδος αυτή αναμένεται να γίνει η επικρατέστερη μέθοδος εκπαίδευσης στα προσεχή χρόνια.

Τα ΜBA On Line, έχει την ιδιαιτερότητα να απευθύνεται σε πτυχιούχους όλως των ειδικοτήτων, να τους διευρύνει τη δυνατότητα των εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους κρίσεων, να τους δίνει εξειδικευμένη γνώση σε ειδικότητες αιχμής και να τους βοηθά στην αξιολόγησή και στην παραπέρα εξέλιξή τους στο χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για να εξελιχθούν σε αποτελεσματικά διευθυντικά στελέχη, σε οποιαδήποτε θέση, στο ταχέως μεταβαλλόμενο, διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα με αποφασιστικότητα που έχουν στόχο να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις, να προσφέρουν στρατηγική κατεύθυνση και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους στους σύγχρονους οργανισμούς.

Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα με την ασύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης παρέχοντας έτσι μεγάλη ευελιξία στην παρακολούθηση των σπουδών, τη δυνατότητα διαμόρφωσης «προσωπικού» προγράμματος σπουδών μέσα από το μεγάλο πλήθος επιλεγόμενων μαθημάτων που προσφέρονται. αλλά και την ευελεξία πληρωμής ( αποπληρωμή των διδάκτρων γίνεται και με μηνιαίες δόσεις ).

Να αναφέρουμε πως το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ( ΔΟΑΤΑΠ ) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μόνο που έχει λάβει πρόσφατα την ιδρυματική αναγνώριση – πιστοποίηση UNIQUe από το EFQUEL ( Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση ).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι αποφοιτοι του προγραμματος αναμενεται να:

 • Εκτελούν σε βάθος ακαδημαϊκή έρευνα.
 • Εφαρμόζουν την αποκτηθέντα γνώση τους με πρακτικό τρόπο, μέσα από την εκπόνηση της διατριβής τους και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές καταστάσεις ζωής.
 • Επιδεικνύουν ακαδημαϊκή ανεξαρτησία και να συνθέτουν το επιμέρους επαγγελματικό προφίλ τους, όταν ασχολούνται με σημαντικά ζητήματα που αφορούν την καριέρα τους.
 • Επιδεικνύουν αποτελεσματικές ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης με αυξημένη πολιτισμική συνείδηση και εκλεπτυσμένη παγκόσμια προοπτική.
 • Εφαρμόζουν τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει, λαμβάνοντας μια ενοποιητική άποψη για όλα τα αναλυτικά εργαλεία που βοηθούν στην εκπλήρωση των ανταγωνιστών, την πρόβλεψη ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και ανάλυση του πώς οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην πάροδο του χρόνου.
 • Σχεδιάζουν και να διοικούν αποτελεσματικούς οργανισμούς και να τους βοηθούν να επιτυγχάνουν ανώτερη απόδοση.
 • Διαχειρίζονται κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού τους, παρακινώντας τους να εργάζονται προς την επίτευξη του οράματος του οργανισμού τους.
 • Αξιολογούν την ανταγωνιστική θέση του οργανισμού τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές και μάρκετινγκ αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής τους θέσης.
 • Χρησιμοποιούν τις πολύπλοκες διαδικασίες που υπογραμμίζουν την ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων καθώς και τη δημιουργία και παροχή υπηρεσιών.
 • Εφαρμόζουν μια ισορροπία μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και της επιχειρησιακής πραγματικότητας.
 • Αξιολογούν σύνθετες επενδύσεις, να θέτουν και να εκτελούν οικονομικές πολιτικές μέσα στον οργανισμό και να ενισχύουν τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης τους.
 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΜΒΑ πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή βάση της επιχειρηματικής παιδείας, προτρέποντας τους να εξελιχτούν σε αποτελεσματικούς διαχειριστές οπουδήποτε στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό, ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο αυτό, γενικό και πρακτικό, παραμένοντας κοντά στις τρέχουσες επιχειρηματικές πρακτικές. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν την ικανότητα να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να προσαρμοστούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές, πολιτικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες.
 • Τον εφοδιασμό των νέων σπουδαστών με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, τις στάσεις και προσεγγίσεις που οδηγούν στις μελλοντικές τους αποφάσεις ως στελέχη επιχειρήσεων.
 • Την προώθηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων των μαθητών να χειρίζονται τα προβλήματα του σήμερα καθώς και τις προοπτικές των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο.
 • Την δυνατότητα από τους σπουδαστές να αναπτύξουν τις θεωρητικές και πρακτικές τους δεξιότητες και γνώσεις σε μια από τις επιλεγόμενες εξειδικεύσεις.
 • Την ενίσχυση της πνευματικής ανάπτυξης και ωριμότητας των σπουδαστών.
 • Την παροχή βοήθειας στους σπουδαστές να αναλύουν, να εξετάζουν, να διερευνούν και να συνθέτουν την νεοαποκτημένη γνώση και ικανότητες τους.
 • Τη διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής διείσδυσης κάθε ερευνητικού θέματος και την εξάντληση των εννοιολογικών ακαδημαϊκών καθώς και πρακτικών συνεπειών.
 • Τη διασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων και την επίδειξη πνευματικής ανεξαρτησίας.
 • Την προσφορά διορατικότητας για τις επαγγελματικές δυνατότητες και για τις σύγχρονες εταιρείες που λειτουργούν στο πλαίσιο του σημερινού ανταγωνιστικού κόσμου.
 • Την παροχή στους συμμετέχοντες σπουδαστές τις αναγκαίες δεξιότητες για να καθοδηγούν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσον και τις μακροπρόθεσμες αποφάσεις τους.
 • Την παροχή διεθνής διοικητικής εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες, επιτρέποντας τους να αναπτυχθούν σε αποτελεσματικούς γενικούς διευθυντές οπουδήποτε στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • Την παροχή στους σπουδαστές μεταπτυχιακό επίπεδο επιχειρηματικής παιδείας, εστιάζοντας τόσο στις θεωρίες όσον και στις έρευνες, από μια ολιστική επιχειρηματική άποψη.
 • Την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων δεξιοτήτων, τάσεων και προσέγγισεων σαν οδηγό για τις επιχειρησιακές τους αποφάσεις.
 • Την παροχή στους φοιτητές τη δυνατότητα να χειρίζονται τα προβλήματα του σήμερα που αντιμετωπίζουν οι λειτουργικές επιχειρήσεις του σημερινού ανταγωνιστικού κόσμου.
 • Την έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρηματικές προοπτικές.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Συμπληρωμένη Αίτηση ή ισοδύναμο προσόν (π.χ. ACCA).
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Σύντομη έκθεση για τους προσωπικούς στόχους και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Δυο συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο (υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στην αίτηση).
 
 
 

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος ΜΒΑ, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν 36 πιστωτικές μονάδες/credits ή 90 ECTS. Αυτές αντιστοιχούν σε 7 κύρια μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής και 2 μαθήματα διείσδυσης.

Οι φοιτητές μπορούν να πάρουν μέχρι και τέσσερα μαθήματα (30 ECTS) το τετράμηνο. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο φόρτος εργασίας των μαθημάτων ανά τετράμηνο αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση, ενώ λιγότερα αντιστοιχούν σε μερική φοίτηση.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 
Section: A – Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
(μόνο για τους φοιτητές χωρίς καμία επιχειρηματική εκπαίδευση)
MBAN-510DGΟικονομικά0
MBAN-520DGΛογιστική0
MBAN-530DGΣτατιστική και Έρευνα0
Section: B – Κύρια Μαθήματα
MBAN-603DGΜέθοδοι και εργαλεία Λήψης Αποφάσεων7.5
MBAN-609DGΟργάνωση και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων7.5
MBAN-611DGΟικονομική των Επιχειρήσεων7.5
MBAN-612DGΧρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική7.5
MBAN-622DGΧρηματοοικονομική Διοίκηση7.5
MBAN-667DGΣτρατηγικό Μάρκετινγκ7.5
MBAN-685DGΕταιρική Στρατηγική7.5
Section: C – Μαθήματα Επιλογής (Ο φοιτητής επιλέγει 3 από τα πιο κάτω μαθήματα επιλογής)
MBAN-701DGΟργανωσιακή Συμπεριφορά7.5
MBAN-703DGΕπιχειρηματική Ηθική7.5
MBAN-705DGΔιαδικασίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών7.5
MBAN-706DGΔιαχείρηση της Εταιρικής Αλλαγής7.5
MBAN-707DGΕπιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις7.5
MBAN-708DGΔιαχείρηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας7.5
MBAN-711DGΜάρκετινγκ Επιχειρησιακών Σχέσεων7.5
MBAN-713DGΣυμπεριφορά Καταναλωτών7.5
MBAN-716DGΜάρκετινγκ Επιχειρησιακών Υπηρεσιών7.5
MBAN-717DGΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη7.5
MBAN-718DGΜάρκετινγκ Επιχειρησιακών Επικοινωνιών7.5
MBAN-719DGΔιεθνές Μάρκετινγκ7.5
MBAN-721DGΑνάλυση Χαρτοφυλακίου7.5
MBAN-722DGΧρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα7.5
MBAN-723DGΔιαχείρηση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων7.5
MBAN-724DGΠαγκόσμιες Οικονομικές Στρατηγικές7.5
MBAN-726DGΔιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης7.5
MBAN-728DGΑνώτερη Εταιρική Χρηματοδότηση7.5
MBAN-730DGΗλεκτρονικές Επιχειρήσεις7.5
MBAN-733DGΣχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων7.5
MBAN-735DGΕπικοινωνίες Επιχειρηματικών Δεδομένων και Ασφάλεια7.5
MBAN-737DGΔιαχείρηση Γνώσης7.5
MBAN-738DGΔιαχείριση Έργων Πληροφορικής7.5
MBAN-739DGΕπιχειρηματική Ευφυία7.5
MBAN-741DGΑνθρώπινο Δυναμικό και Οργανωτική Ανάπτυξη7.5
MBAN-742DGΔιαχείρηση Αποδοτικότητας7.5
MBAN-743DGΣτελέχωση Εργαζομένων7.5
MBAN-744DGΗγεσία και Καινοτομία7.5
MBAN-746DGΔιαχείριση της Διαφορετικότητας σε Οργανισμούς7.5
MBAN-747DGΕργασιακές Σχέσεις7.5
MBAN-771DGΔιαχείρηση Επιχειρησιακών Έργων7.5
MBAN-772DGΟικονομική και Λογιστική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου7.5
MBAN-773DGΑσφάλεια, Υγεία και Διαχείρηση Κινδύνου7.5
MBAN-775DGΒιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου7.5
MBAN-776DGΕνεργειακή Πολιτική και Διαχείριση7.5
MBAN-777DGΕνέργεια και Γεωπολιτική7.5
MBAN-781DGΕπιχειρηματικότητα και Διαχείριση Επιχειρησιακού Ξεκινήματος7.5
MBAN-782DGΔιαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας7.5
MBAN-783DGΚοινωνική Επιχειρηματικότητα7.5
MBAN-784DGΔημιουργικότητα και Καινοτομία7.5
MBAN-785DGΔιαχείριση Επιχειρησιακής Αλλαγής7.5
MBAN-787DGΔιαχείριση Οικογενειακών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων7.5
MBAN-791DGΝομικές και Τεχνικές Πτυχές του Τομέα Ακινήτων7.5
MBAN-792DGΣχεδιασμός και Ρυθμιστικές Πτυχές του Τομέα Ακινήτων7.5
MBAN-793DGΑξιολόγηση του Τομέα Ακινήτων7.5
MBAN-794DGΑνάπτυξη και Διαχείριση του Τομέα Ακινήτων7.5
MBAN-795DGΧρηματοδότηση και Επένδυση στο Τομέα Ακινήτων7.5
MBAN-796DGΔιαχείριση Διεθνούς Τομέα Ακινήτων7.5
Επιπρόσθετα μαθήματα ειδίκευσης
MBAN-801DGΓεωργική Πολιτική7.5
MBAN-802DGΚοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Χρηματοδότηση και Ασφάλιση7.5
MBAN-803DGΜάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων7.5
MBAN-804DGΠεριβαλλοντική Ασφάλεια και Φυσικοί Πόροι7.5
MBAN-805DGΟικονομική της Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προιόντων7.5
MBAN-806DGΓεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία7.5
Μαθήματα Εμβάθυνσης
MBAN-670DGΔιοίκηση Παραγωγής και Έλεγχος Ποιότητας7.5
MBAN-736DGΠληροφοριακά Συστήματα για την Υποστήριξη Διαδιακασιών στις Επιχειρήσεις7.5
‘H
MBAN-895AGΠτυχιακή Ι7.5
MBAN-895BGΠτυχιακή ΙI7.5
Σύνολο ECTS και πιστωτικών μονάδων90
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλα τα μαθήματα εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται στο πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή σε αναγνωρισμένα Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Στην γενική αξιολόγηση του κάθε μαθήματος συμπεριλαμβάνονται και εργασίες ( assignments ).

 

 

   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο:

Μακρυγιάννη 49
Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη
+30.2310 604 414
 
Ή στείλτε μας το μήνυμα σας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα: