fbpx
Μακρυγιάννη 49Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη  Τηλ: +30.2310 604 414
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΟ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιπέδου Master στις Επιστήμες Αγωγής. Τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο περιλαμβάνουν:

 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση,
 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,
 • Μουσική Παιδαγωγική,
 • Τέχνες και Εκπαίδευση,
 • Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών
 • Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής βαθιά γνώση στο γνωστικό αντικείμενο που επιλέγει και ταυτόχρονα να ασκηθεί σε δεξιότητες έρευνας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης), οι οποίοι ενδιαφέρονται:

Να εμβαθύνουν σε έννοιες, αρχές και γενικεύσεις του γνωστικού αντικειμένου που επιλέγουν και να ασκηθούν σε σχετικές δεξιότητες. Να καταλάβουν θέση σε επίπεδο σχολείου ( βοηθός διευθυντής, διευθυντής ) ή/και σε επίπεδο υπουργείου ( επιθεωρητής, παιδαγωγικός σύμβουλος, ανώτερος λειτουργός εκπαίδευσης ). Να δραστηριοποιηθούν στον ιδιωτικό τομέα και να διακριθούν μέσω εξειδικευμένων γνώσεων σε τομείς αιχμής.

Το γνωστικό αντικείμενο Μουσική Παιδαγωγική απευθύνεται σε εν ενεργεία και υπό διορισμό εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακό τίτλο στη Μουσική ή εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακό τίτλο στις Επιστήμες Αγωγής οι οποίοι έχουν πρόσθετα διπλώματα / προσόντα / διδακτική εμπειρία / καλλιτεχνική δραστηριότητα στη Μουσική. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και η επανάσταση που φέρνει η εξ αποστάσεως μάθηση μέσω του διαδικτύου, είναι πλέον αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου κόσμου. Μετά από την γραφή και την τυπογραφία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει πλέον εδραιωθεί ως το ‘τρίτο κύμα’ εξέλιξης στην εκπαίδευση. Όπως πολλοί μελετητές υποστηρίζουν, η μέθοδος αυτή αναμένεται να γίνει η επικρατέστερη μέθοδος εκπαίδευσης στα προσεχή χρόνια. Το MEd DL (Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής εξ Αποστάσεως), έχει την ιδιαιτερότητα να απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων σχεδόν των ειδικοτήτων, να τους διευρύνει τη δυνατότητα των εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους κρίσεων, να τους δίνει εξειδικευμένη γνώση σε ειδικότητες αιχμής και να τους βοηθά στην αξιολόγησή και στην παραπέρα εξέλιξή τους στο χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για να εξελιχθούν σε αποτελεσματικά διευθυντικά στελέχη, σε οποιαδήποτε θέση, στο ταχέως μεταβαλλόμενο, διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα με την ασύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης παρέχοντας έτσι μεγάλη ευελιξία στην παρακολούθηση των σπουδών, δίνουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης «προσωπικού» προγράμματος σπουδών μέσα από το μεγάλο πλήθος επιλεγόμενων μαθημάτων που προσφέρονται. αλλά και ευελιξία αποπληρωμής ( ο κάθε υποψήφιος χωρίς να μετακινείται από την πόλη του διαμορφώνει προσωπικό χρόνο παρακολούθησης από 3 εξάμηνα μέχρι το μέγιστο 9 εξάμηνα με αντίστοιχες άτοκες μηνιαίες δόσεις ).

Να αναφέρουμε πως το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ( ΔΟΑΤΑΠ ) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μόνο που έχει λάβει πρόσφατα την ιδρυματική αναγνώριση – πιστοποίηση UNIQUe από το EFQUEL ( Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση ).

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος κατά γνωστικό αντικείμενο είναι οι ακόλουθοι:

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση είναι να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη, που να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και, επομένως, να ενεργούν κριτικά κατά την άσκηση του ρόλου που αναλαμβάνουν.. Ακόμη, αυτή το γνωστικό αντικείμενο προσφέρει ευκαιρίες άσκησης σε δεξιότητες αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολείου.

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποσκοπεί στην εμβάθυνση στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και να παράσχει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθούν στη χρήση τους.

Μουσική Παιδαγωγική

Σκοπός του γνωστικού αντικειμένου Μουσική Παιδαγωγική είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για τις τρέχουσες τάσεις και τη σύγχρονη έρευνα στο πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διδακτικής της Μουσικής, προσφέροντάς τους εξειδικευμένες γνώσεις, μεθόδους και προσεγγίσεις για να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά σε διάφορα εκπαιδευτικά συγκείμενα. Ακόμη οι εκπαιδευτικοί εδώ αναμένεται να αποκτήσουν τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγή νέας γνώσης.

Τέχνες και Εκπαίδευση

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Τέχνες και Εκπαίδευση είναι να ενημερώσει εν ενεργεία και υπό διορισμό εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης για την πρόοδο που σημειώνεται διεθνώς και για τις τρέχουσες τάσεις στον τομέα των Τεχνών στην Εκπαίδευση και να τους προσφέρει μια σφαιρική προσέγγιση σε σχέση με τη θεωρία, την έρευνα και την πράξη δύο μορφών τέχνης (Μουσική και Εικαστικές Τέχνες), με τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν από αυτούς τους θεαματικούς τομείς.

Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας είναι να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη, τα οποία να μπορούν να ασκήσουν ρόλο <<καταλύτη>> σε θέματα ποιοτικής διδασκαλίας, ανάπτυξης προγραμμάτων, παιδαγωγικής καθοδήγησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, αλλά και να προσφέρει ευκαιρίες άσκησης σε δεξιότητες παιδαγωγικής καθοδήγησης και ανάπτυξης προσωπικού.

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι η ανάδειξη ζητημάτων σχετικών με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με απώτερο στόχο οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκήσουν ηγετικό ρόλο στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης.

Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών είναι να εμπλέξει τους φοιτητές στην εξέταση σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών, στο σχεδιασμό και διεξαγωγή αυθεντικής έρευνας, στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού και σχετικών προσεγγίσεων, όπως επίσης και εφαρμογή τους στη διδακτική πρακτική.

Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, που είναι απαραίτητες για ποικίλες καινοτόμες εφαρμογές στη γλωσσολογία και στη διδακτική της γλωσσολογίας, με έμφαση στα διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης. Το γνωστικό αντικείμενο στοχεύει επίσης στο να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία, έτσι ώστε να οδηγηθούν στην αυτόνομη επιστημονική έρευνα.

Ένας εππλέον κοινός στόχος όλων των γνωστικών αντικειμένων είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γίνουν κριτικοί αναγνώστες εκπαιδευτικών ερευνών και ικανοί να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν τη δική τους ερευνητική δράση.

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

1. Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει κατά το Χειμερινό και το Εαρινό.
2. Η αίτηση υποβάλλεται με ειδικό έντυπο ή ηλεκτρονικά, για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ
3. Τα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:
 • Συμπληρωμένη αίτηση
 • Πτυχίο σε συναφές με την εκπαίδευση γνωστικό αντικείμενο.
 • Αποδεικτικό σπουδών με βαθμολογία κατά μάθημα.
 • Έκθεση Προσωπικών Στόχων (περίπου 2 σελίδες) για τα προσωπικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα.
 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η διδακτική φιλοσοφία που διέπει το πρόγραμμα τοποθετεί το φοιτητή ενώπιον καταστάσεων οι οποίες απαιτούν από αυτόν να διερευνά, να αναλύει, να συνθέτει και να συσχετίζει προηγούμενη και νέα γνώση. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή να ασκηθεί πρακτικά σε δεξιότητες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο που επιλέγει. Μέσα από επιλεγμένη βιβλιογραφία, από ποικιλία πρακτικών εργασιών και από την αξιοποίηση της νεότερης εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ο φοιτητής εμπλέκεται σε βιωματική μάθηση. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ο φοιτητής:

 • Θα βιώσει καταστάσεις προσομοίωσης, οι οποίες σχετίζονται με ποικίλα οργανωτικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.
 • Θα αναλύσει μελέτες περιπτώσεων.
 • Θα προβεί σε αυτοανάλυση της συμπεριφοράς του.
 • Θα παρακολουθήσει οπτικογραφημένα προγράμματα που αναφέρονται σε στιγμιότυπα της σχολικής ζωής.
 • Θα συμμετάσχει σε σχετικές συζητήσεις.
 • Θα μελετήσει διαφορετικές βιβλιογραφικές πηγές πάνω στο ίδιο θέμα και θα επιβάλει τη δική του δόμηση σ’ αυτά που μαθαίνει.
 
 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρόγραμμα αποτελείται από 30 πιστωτικές μονάδες (credits)/90 ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με πλήρη φοίτηση, είτε με φοίτηση επί μερικής βάσης. Το πρόγραμμα έχει ελάχιστη διάρκεια 3 εξάμηνα και μέγιστη διάρκεια 9 εξάμηνα. Για την αποφοίτηση από το πρόγραμμα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση με ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων. Δύο επιλεγόμενα μαθήματα (9 credits/18 ECTS) μπορούν να αντικατασταθούν με την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελεί το πρόγραμμα Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που έχει ελάχιστο χρόνο σπουδών πλήρους φοίτησης 4 εξάμηνα, 120 πιστωτικές μονάδες (ζητούνται από το ΙΕΠ τουλάχιστον 3 εξάμηνα και 90ECTS) και συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (ζητούνται από το ΙΕΠ τουλάχιστον 20ECTS). Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα, στις πόλεις διαμονής των φοιτητών.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣECTS
I.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ27
(Δύο μαθήματα από τον Κύκλο Α και ένα από τον Κύκλο Β)
Κύκλος Α: ‘Ερευνα και Αξιολόγηση
EDUC-510DLΕκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μεθόδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας9
EDUC-511DLΑρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας9
EDUC-512DLΠοσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική9
EDUC-610DLΜέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση9
EDUC-611DLΠροκεχωρημένες Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας9
EDUC-612DLΠροκεχωρημένες Μορφές Στατιστικής Ανάλυσης9
Κύκλος Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
EDUC-500DLΦιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση9
EDUC-501DLΨυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση9
EDUC-502DLΚοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση9
EDUC-503DLΕκπαιδευτικά Κινήματα και Νεωτερισμοί9
EDUC-504DLΣυγκριτική Παιδαγωγική9
EDUC-601DLΜάθηση και Νόηση9
IΙ.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Υποχρεωτικά μαθήματα27
EDUC-570DLΈννοιες, Αρχές και Μοντέλα Εκπαιδευτικής Διοίκησης*9
EDUC-571DLΟργάνωση και Διοίκηση Σχολείου9
EDUC-572DLΠαρατήρηση και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής**27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-553DLΕκπαιδευτική Διοίκηση και Τεχνολογία9
EDUC-568DLΜοντέλα Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας9
EDUC-573DLΑποτελεσματικότητα και Βελτίωση Σχολείου9
EDUC-574DLΕισαγωγή Καινοτομιών στην Εκπαίδευση9
EDUC-575DLΑρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού9
EDUC-576DLΑυτοαξιολόγηση Σχολείου9
EDUC-577DLΠρογραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση9
EDUC-578DLΠολιτική, Δημοκρατία και Εκπαιδευτική Ηγεσία9
EDUC-579DLΟργανωτική Συμπεριφορά και Ηγεσία9
EDUC-671DLΕκπαιδευτική Πολιτική9
EDUC-697DLΕξατομικευμένη Μελέτη9

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υποχρεωτικά μαθήματα27
EDUC-521DLΜορφές Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών9
EDUC-523DLΨυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση9
EDUC-621DLΠαιδαγωγική της Συμπερίληψης9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής**27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-525DLΔυσκολίες Μάθησης: Έρευνες και Νέες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις9
EDUC-526DLΔιδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες9
EDUC-527DLΑνάπτυξη και Παθολογία της Γλώσσας σε Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες9
EDUC-528DLΨυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες9
EDUC-529DLΝοητική Υστέριση – Αυτισμός9
EDUC-552DLΕφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση9
EDUC-623DLΨυχοπαθολογία του Παιδιού9
EDUC-624DLΔυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες Τάσεις9
EDUC-626DLΣυναισθηματικά και Συμπεριφορικά Προβλήματα9
EDUC-697DLΕξατομικευμένη Μελέτη9
 

Πρακτική Άσκηση

Όσοι επιλέξουν την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να κάνουν και πρακτική άσκηση 30 πιστωτικών μονάδων ECTS, σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της Ελλάδος αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε.. Έτσι η συνολική διάρκεια του μεταπτυχιακού, για όσους επιλέξουν την κατεύθυνση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, διαμορφώνεται στα 120 ECTS.

Η πρακτική άσκηση βεβαιώνεται από επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας, συνοδεύεται από παρουσιολόγιο και περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων και εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Υποχρεωτικά μαθήματα27
EDUC-537DLΑναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής: Θεωρία και Σχολική Πρακτική9
EDUC-608DLΣύγχρονοι Προβληματισμοί στην Παιδαγωγική της Μουσικής9
EDUC-609DLΦιλοσοφικά και Κοινωνιολογικά Ζητήματα στην Παιδαγωγική της Μουσικής9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής**27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-506DLΔημιουργικότητα στην Μουσική: Θεωρία, Έρευνα, Πράξη9
EDUC-507DLΝέες Τεχνολογίες στη Μουσική Αγωγή9
EDUC-508DLΜουσική και Ψυχολογία9
EDUC-509DLΑρχές και Μέθοδοι Έρευνας στην Παιδαγωγική της Μουσικής9
EDUC-606DLΜουσική Αγωγή και Ειδική Εκπαίδευση9
EDUC-607DLΕξειδικευμένα Θέματα στη Μουσική Παιδαγωγική9
EDUC-697DLΕξατομικευμένη Μελέτη9

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δ: ΤΕΧΝΕΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υποχρεωτικά μαθήματα27
EDUC-540Κριτικός Διάλογος για τις Τέχνες9
EDUC-541BΤέχνες και Ψυχολογία Ανάπτυξης9
EDUC-542Τέχνες και Ποιότητα Ζωής9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής**27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-506Δημιουργικότητα στη Μουσική9
EDUC-507Νέες Τεχνολογίες στη Μουσική Αγωγή9
EDUC-508Μουσική και Ψυχολογία9
EDUC-516Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών9
EDUC-517Εικαστική Δημιουργία και Αξιολόγηση9
EDUC-518Μουσειοπαιδαγωγική9
EDUC-537Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής: Θεωρία και Σχολική Πρακτική9
EDUC-538AΑναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών: Θεωρία και Σχολική Πρακτική9
EDUC-697Εξατομικευμένη Μελέτη9

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ε: ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα27
EDUC-533DLΒασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιόλογησης Προγραμμάτων9
EDUC-560DLΘεωρία και Μεθολογία της Διδασκαλίας (προκεχωρημένο)*9
EDUC-572DLΠαρατήρηση και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής**27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-532DLΣχολικά Βιβλία: Συγγραφή, Αξιολόγηση, Έρευνα9
EDUC-536DLΑξιολόγηση Προγραμμάτων9
EDUC-551DLΝέες Τεχνολογίες στη Μάθηση9
EDUC-561DLΠαιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση9
EDUC-562DLΣυναισθήματα και Μάθηση9
EDUC-568DLΜοντέλα Εκπαιδευτικές Αποτελεσματικότητας9
EDUC-569DLΠοιοτική Διδασκαλία: Ερευνητικές Προσεγγίσεις και Αποτελέσματα9
EDUC-575DLΑρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού9
EDUC-697DLΕξατομικευμένη Μελέτη9

Ζ: Γνωστικό Αντικείμενο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποχρεωτικά μαθήματα 27
EDUC-551DLΝέες Τεχνολογίες στη Μάθηση9
EDUC-555DLΣχεδιασμός Διαδικτυακής Μάθησης9
EDUC-559DLΠρακτική  Εξάσκηση9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής** 27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-554DLΗ Τεχνολογία στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών9
EDUC-556DLΔιαδικτυακή και Μικτή Μάθηση9
EDUC-557DLΤεχνολογία και Γραμματισμός9
EDUC-558DLΠαιχνίδια και Κινητές Συσκευές στη Μάθηση9
EDUC-651DLΔιαχείριση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Μάθησης9
EDUC-697DLΕξατομικευμένη Μελέτη9

Η: Γνωστικό Αντικείμενο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα 27
EDUC-544DLΘεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας9
EDUC-545DLΔιδακτική της Νοελληνικής Γλώσσας και των Κειμένων9
EDUC-546DLΔιδακτική της Λογοτεχνίας9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής** 27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-543DLΘεωρητική Γλωσσολογία9
EDUC-547DLΘεωρία και Μεθοδολογία της Ανάγνωσης και της Γραφής9
EDUC-548DLΚειμενογλωσσολογία9
EDUC-549DLΨυχολογία της Γλώσσας: Ανάπτυξη και Παθολογία του Λόγου9
EDUC-644DLΙστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας9
EDUC-645DLΙστορία της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους9
EDUC-647DLΓλώσσα και Πολιτισμός9
EDUC-697DLΕξατομικευμένη Μελέτη9

Θ: Γνωστικό Αντικείμενο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Υποχρεωτικά μαθήματα 27
EDUC-535DLΣχεδιασμός Διδακτικού Υλικού στις Φυσικές Επιστήμες και στα Μαθηματικά9
EDUC-554DLΗ Τεχνολογία στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών9
EDUC-585DLΣύγχρονες Τάσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής** 27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-562DLΣυναισθήματα και Μάθηση9
EDUC-580DLΜάθηση με Λύση Προβλήματος9
EDUC-581DLΙστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών9
EDUC-583DLΜοντελοποίηση και Διαθεματικότητα στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών9
EDUC-587DLΙστορία και Φιλοσοφικές Πτυχές των Φυσικών Επιστημών9
EDUC-588DLΦυσικές Επιστήμες για τον Πολίτη και Επιστημονικός Αλφαβητισμός9
EDUC-697DLΕξατομικευμένη Μελέτη9
IΙI.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ9
EDUC-591DLΣεμινάριο Ι: Θεματικά Πεδία της Κατεύθυνσης3
EDUC-592DLΣεμινάριο ΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων3
EDUC-593DLΣεμινάριο ΙΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων3
IV.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
EDUC-699DLΔιατριβή Μάστερ18
  90
*Προαπαιτούμενο για όλα τα μαθήματα γνωστικού αντικειμένου
**Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει να εκπονήσει μεταπτυχιακή εργασία
απαλλάσεται από δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
 ΣΧΗΜΑ ΑΣΧΗΜΑ Β
Μαθήματα Κοινού Κορμού2727
Μαθήματα γνωστικού αντικειμένου
Υποχρεωτικά2727
Επιλεγόμενα279
Σεμινάρια99
Μεταπτυχιακή εργασία18
Σύνολο90 ECTS90 ECTS
 
 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μετά την αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό προσφέρει στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους σπουδαστές, πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων ανά θεματική ενότητα σε περιζήτητα γνωστικά αντικείμενα και τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Αναβάθμιση κλιμακίου με μισθολογική εξέλιξη για διορισμένους εκπαιδευτικούς
 • Τέσσερα μόρια προσαύξηση τόσο στην αξιολόγηση των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων όσο και των Σχολικών Συμβούλων
 • Παιδαγωγική επάρκεια σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς
 • Προσαύξηση κατά 3 στα μόρια, όσων συμμετάσχουν στον ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών
 • Ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής και προσαύξηση κατά 4 στα μόρια στους πίνακες ΣΜΕΑΕ (ισχύει για όσους επιλέξουν την κατεύθυνση ‘Ειδική εκπαίδευση’ ή “Σχολική Ψυχολογία”)
 
 

 

   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο:

Μακρυγιάννη 49
Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη
+30.2310 604 414
 
Ή στείλτε μας το μήνυμα σας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα: